TRANSZMISSZIÓ1.1 jellegzetességei

 

             A TR1.1 az ország bármely területén lévő pont- és területi forrás esetén alkalmazható a következő főbb területeken:
Környezeti hatástanulmányok készítésekor a levegővédelmi követelmények betarthatóságának vizsgálatához és a légszennyező források közvetlen hatásterületének meghatározásához, ˇ    Levegőminőség szabályozás tervezésénél a szükséges emisszió csökkentési intézkedések megalapozásához.            

 A TR 1.1 komplex levegőminőség-tervező ill. ellenőrző rendszer, valamint adattár, mely egyetlen CD-n tartalmazza:            

(a) A gyakorlatban előforduló forrástípus (pont-, több pont- különböző helyeken, területi-, épületi forrás) több 10 km-es körzetében, továbbá az ország határon átterjedően - a forrás homogén. ill. inhomogén alap légszennyezettségű, érdességű ill. domborzatú receptor pontjaira - a gáznemű ill. részecskék szennyező hatásának számítását és a közelmúltban megjelent rendeletek figyelembe vételével való értékelését (1 órás, 24 órás koncentráció maximális értéke és határérték túllépési esetszámai, éves átlagos koncentráció, évi leülepedett mennyiség, hatásterület),
(b) A teljes mértékben feltöltött rendszert, amely 110 pontra beépített, felhasználásra kész transzmissziós adatbázissal rendelkezik. További pontokra - pl. kistérségekre -a mértékadó transzmissziós mátrix meghatározható beépített interpolációs modullal,
(c) A források adatainak bevitelét és figyelembe vételét EOV koordináták szerint. Az elmúlt évek tapasztalata azt igazolta, hogy csaknem minden olyan területen, ahol a levegőkörnyezet szennyezettség megállapítása a feladat, a TR1.1 modell rendszer hasznos segítségül szolgálhat. A továbbiakban felsorolunk néhány gyakorlatban előforduló

speciális esetet,
mely a TR1.1 széleskörű felhasználására mutat rá. A TR1.1 alkalmazható:
- Bűzforrások körzetében kialakuló szaghatás terjedésének vizsgálatára.
- Régió összes szennyező forrásából kialakuló légszennyezettség mértékének megállapítására - Régió alap légszennyezettségének meghatározására
- Busz pályaudvarok, pláza parkolók légszennyezettségének megállapítására.

A TR1.1 modell rendszer a következő követelmények és elvek megvalósulását jelenti: (a) A KvVM által elfogadott transzmissziós modell rendszert képviseli. (b) A minőség biztosítás ill. ellenőrzés követelményét 3 évig végzett folyamatos tesztelése jelenti. (c) EU konformitását a 14/2001., a 20/2001., a 21/2001., 17/2001. és a 120/2001. Korm. rendeletek szerint felépített moduljai biztosítják. http://pandora.meng.auth.gr/mds/showlong.php?id=48

A TR1.1 szoftver futtatása Windows 3.10-től fölfelé bármely Windows alapú operációs rendszerben, a nyomtató portba a hardver kulcsot betéve lehetséges a    WINDOWS Xp   Professional   rendszerben előfordulhat, hogy csak akkor találja meg a nyomtató portba           helyezet hardver kulcsot, ha telepítésre került a Sentinel System Driver 5.42.1 /32-bit/   /SSD/. A kb. 5 Mb   SSD letölthető   a   www.polyware.hu    honlapról, a Támogatás portálnál, vagy   igényelhető a szoftvereket készítő LKGSZ Bt -nél /szd12506@ella.hu/). A TR1.1 működtetéséhez speciális képzettség nem szükséges. Az öninstalláló CD WINDOWS alapú, közel 60 oldalas mindenre kiterjedő kézikönyvet és valamennyi lépéshez Helpet, minta számításokat, továbbá 4 oldalas legfontosabb lépéseket bemutató Rövidletet tartalmaz. A modell számítás outputja táblázatos, izovonalas vagy színnel kitöltött izovonalas ábrázolásban WORD, EXCEL,PAINT vagy COREL programokba egy                   kattintással beilleszthető (Vektorgrafikus formában, vágólapon keresztül a TRANSZMISSZIO1.1-ből kihozott térképi információk   wmf   formátumban Corel Draw 12 segitségével, beszkennelt EOV térképekre mérethűen rámásolhatók.