A TR1.1 az ország bármely területén lévő pont- és területi forrás esetén alkalmazható a következő főbb területeken:
Környezeti hatástanulmányok készítésekor a levegővédelmi követelmények betarthatóságának vizsgálatához és a légszennyező források közvetlen hatásterületének meghatározásához, Levegőminőség szabályozás tervezésénél a szükséges emisszió csökkentési intézkedések megalapozásához.
A TR 1.1 komplex levegőminőség-tervező ill. ellenőrző rendszer, valamint adattár, mely egyetlen CD-n tartalmazza:
(a) A gyakorlatban előforduló forrástípus (pont-, több pont- különböző helyeken, területi-, épületi forrás) több 10 km-es körzetében, továbbá az ország határon átterjedően - a forrás homogén. ill. inhomogén alap légszennyezettségű, érdességű ill. domborzatú receptor pontjaira - a gáznemű ill. részecskék szennyező hatásának számítását és a közelmúltban megjelent rendeletek figyelembe vételével való értékelését. (1 órás, 24 órás koncentráció maximális értéke és határérték túllépési esetszámait. Éves átlagos koncentráció, évi leülepedett mennyiség, hatásterület).
(b) A teljes mértékben feltöltött rendszert, amely 110 pontra beépített, felhasználásra kész transzmissziós adatbázissal rendelkezik. További pontokra - pl. kistérségekre -a mértékadó transzmissziós mátrix meghatározható beépített interpolációs modullal.
(c) A források adatainak bevitelét és figyelembe vételét EOV koordináták szerint. Az elmúlt évek tapasztalata azt igazolta, hogy csaknem minden olyan területen, ahol a levegőkörnyezet szennyezettség megállapítása a feladat, a TR1.1 modell rendszer hasznos segítségül szolgálhat. A továbbiakban felsorolunk néhány gyakorlatban előforduló speciális esetet, mely a TR1.1 széleskörű felhasználására mutat rá. A TR1.1 alkalmazható:
- Bűzforrások körzetében kialakuló szaghatás terjedésének vizsgálatára.
- Régió összes szennyező forrásából kialakuló légszennyezettség mértékének megállapítására - Régió alap légszennyezettségének meghatározására
- Busz pályaudvarok, plázaparkolók légszennyezettségének megállapítására.
A TR1.1 modell rendszer a következő követelmények és elvek megvalósulását jelenti:

(a) a KVVM (jelenleg VM) által elfogadott transzmissziós modell rendszert képviseli.

(b) a minőség biztosítás, ill. ellenőrzés követelményét 3 évig végzett folyamatos tesztelése jelenti.

(c) EU konform http://pandora.meng.auth.gr/mds/showlong.php?id=48