Magyarország Regionális léptékű Virtuális Szélatlasza:

 

1890 – 1990
A mű szerzői: Szalai Gabriella, Dr. Nárai Katalin, és Dr. Szepesi Dezső Levegőkörnyezeti Szakértők.
A szélatlasz virtuális változatát Császi Dávid okleveles geográfus készítette.Az itt látható mintán a talaj felett 10 m magasban mért Észak-északkeleti szélirány relatív gyakoriságának 100 év mérési adatainak átlaga látható.

Célkitűzés: Annak lehetővé tétele, hogy a szélirány gyakoriság és a szélsebesség 100 évi átlagos értéke a talaj felett 10m magassági szinten mért adatok alapján, tervezési és egyéb célokra, az ország bármely pontjára egyértelműen meghatározható legyen.

Felhasznált adatok: A szélmező analízis az alább részletezett mérőhelyekről származó adatok asszimilációja és simítási technika alkalmazásával készült. 300 talaj közeli éghajlati mérőállomás (OMI, OMSZ, Magyar és Szovjet repülőterek és K.u.K. állomások 1881-1998), továbbá a paksi atomerőmű tornyán és hegycsúcsokon végzett mérések adatai (1929-1989) kerültek felhasználásra.

Metodika: A vizsgált időszakban több mint 300 ponton végzett szélirány és szélsebesség mérések éves átlagértékei, földrajzi koordináták szerint kerültek térképezésre és két lépésben területi analízisre. Az analízis második lépésében biztosítva lett az az elv, hogy az áramlási mezők összgyakorisága az ország bármely pontja felett, de főként az adathiányos területeken, a 100% összértéket ± 2 %-os pontossággal érje el.

A széltérképek felhasználása: Gyakorlati alkalmazásnál a vizsgált pontra a tervezésnél felhasználható, mértékadó szélirány és szélsebesség értékek a térképről földrajzi koordináták szerint leolvashatók. Az így leolvasott értékek a fák, illetve az épületek által nem módosított, un. regionális léptékű szélviszonyokra jobb közelítést adnak, mint az első szélmező analízisnél felhasznált eredeti adatok.

A teljes széltérkép tartalma: A talaj felett 10 m magasban mért 16 égtájiránynak megfelelő szélirányok relatív gyakorisága és sebességének 100 év mérési adatainak átlaga (32 térkép).
A teljes széltérkép tartalma: A talaj felett 500 m magasban mért 16 égtájiránynak megfelelő szélirányok relatív gyakorisága és sebességének 100 év mérési adatainak átlaga (32 térkép).

A széltérképekről letölthető bemutató ppt:

http://www.levegokornyezet.hu/Szelterkepek_minta

A teljes széltérkép (szélirány és szélsebesség adatai 100 év méréseinek átlagában) .zip tömörített formátumban letölthető itt:

- 10 méter magasságban mért
- 500 méter magasságban mért