A Környezetvédelmi Minisztérium és az OMSZ együttműködésének keretében a Levegőkörnyezet-gazdálkodási Szaktanácsadó (LKGSZ) Bt, (Dr. Nárai Katalin, Dr. Szepesi Dezső és szakértő csoportja) 2001. évben elkészítette a TRANSZMISSZIÓ 1.1 szoftvert (továbbiakban TR1.1) és az egész országra vonatkozó, 100 év mérési átlagán alapuló meteorológiai adatbázist. Az új TR1.1 rendszer a levegővédelmi követelmény egyértelmű, hazai szabványokon és rendeleteken alapuló EU konform modell rendszere.
A TR1.1 modell rendszer a hatósági ellenőrzés megkönnyítésének céljából átadásra került a Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint 12 regionális Környezetvédelmi Felügyelőségnek.

Cégünk – (A környezetvédelmi hatóságok által is használt módszerrel / szoftverrel) kedvező áron vállal:
- Levegőtisztaság védelmi hatásterület lehatárolása
- Levegőkörnyezeti hatásterület meghatározása
- Környezetvédelmi hatástanulmány Légszennyező pontforrások engedélyének benyújtásához illetve Légszennyező pontforrások engedélyének megújításához
- Transzmisszió 1.1 szoftver és országos meteorológiai adatbázis értékesítését.

 

A modell elméleti alapjainak leírását az Időjárás c. folyóirat 2005. október – decemberi számában is megjelent cikk is tartalmazza

- a TR 1.1 modell az EU modelltárában is szerepel