English

Levegőkörnyezet Gazdálkodás Fóruma

Mottó: Főbb országokban USA, Németország, Oroszország, Kína stb. Környezetvédelmi Hatóságoknál és modellező hatástanulmány készítők azonos levegőkörnyezet gazdálkodási modelleket, emisszió katasztereket, klimatológiailag reprezentatív adatbázisokat, ill. levegőminőségi normákat alkalmaznak.
Cél: Magyarországon ez irányú igényesség megerősítése, oktatása, széleskörű szakszerű alkalmazásának elősegítése.

 

1. Cégünkről bővebben.
 

2. Új, ill. meglévő pontforrások hatásterületének számítása

 

3. Transzmissziós modellek és meteorológiai adatbázisok beszerezhetősége

 

4. 3D Transzmissziós
adatbázis

 

5. Hatásterület bemutatása.

 

6. Zavaró szaghatás hatásterülete

 

7. Hulladékégetők légszennyezés potenciál számítása.

 

8. Szélenergia és szélatlasz

 

9. Szélirány és szélsebesség

 

10. Szélviszonyok, szélhozam számítás

 

11. Magyarország regionális alap légszennyezettsége.

 

12. Budapest SO2 alap légszennyezettség

 

13. Budapest NO2 alap légszennyezettség.    

 

14. Léghőmérséklet

 

15. Csapadék.  

 

16. Eddigi eredményeink

 

17. Előadásaink

18. Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon

 

19. Napenergia

 

 

20. Aktuális időjárás

 

 

21. A Részecskék modell számított és mért ülepedésének mértéke cement gyár körzetében (Dr.K.Nárai)

 

 

22. iBook

 

 

 

 

23. Éghajlatváltozás

 

 

24. Carbon footprint (Karbon lábnyom)

 

 

 

25. Péczely féle makroszinoptikus időjárási helyzetek

 

                                           

Cégünk a Facebook-on is elérhető